Aydındere Haber Giresun Haber Karadeniz Haber
05.07.2020
Giresun / 11°C

Gemi Adamlarının Yıpranma Payı İade Edilsin
Gemi Adamlarının Yıpranma Payı İade Edilsin

Deniz çalışanlarına, çalışma koşullarının ağırlığı ve bu çalışma koşullarının bedenlerinde yarattığı “yıpranmaya” karşılık denizde çalışmaya başladıkları her yıl için sigortalılık sürelerine 90 gün ilave hizmet süresi veriliyordu.  “itibari hizmet süresi” olarak ifade edilen bu süreye genelde “yıpranma payı” denilmektedir. 

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile geçmiş yılların  “yıpranma payı” uygulaması terk edilmiştir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 40′ıncı maddesi ile “fiili hizmet süresi zammı” olarak farklı bir düzenleme getirilmiş, Bu kapsamda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun itibari hizmet süresine ilişkin ek 5. maddesi ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun fiili hizmet süresi zammına ilişkin 32. maddesi yürürlükten kaldırılmış, Buna bağlı olarak Denizciler de dâhil birçok iş kolunda yıpranma payı kaldırılmıştır. 

Önceden olduğu gibi Geçtiğimiz günlerde Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağız-diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak. Denizcilere ise henüz bu hakları geri verilmedi.

Oysa denizciler vergi ödediği, Askerlik yaptığı Vatanında ömründe 6 yıl geçirebilmektedir.  Ülkemizde ortalama insan ömrünün 78 ila 80 yıl olduğu düşünelim. Denizcilerin on sekiz yaşına kadar olan çocukluk dönemi bir yıl askerlik dönemini ile 19 yılını,   80 yıl olan ömründen çıkarttığımızda geriye 80-19=61 yıl kalıyor, gemiadamı emekli olabilmesi için 60 yıl çalışacak, kalan 61-60= yaşını çıkardığımızda eriye 1 yıl kalıyor. Bu durumda Gemiadamları evlerinde, vatan topraklarında Ömürlerinde yıllık izinleri de dâhil “6 “altı yıl yaşıyorlar.

Biz denizciler 2008 yılından bu güne kadar Sayın Milletvekillerimize durumumuzu anlattık lakin olumlu bir adım atılmadı.

Sayın Cumhurbaşkanım ülkemizde bulunan yaklaşık 190 Bin Gemiadamlarının  "yıpranma hakkı"nın iade edilmesini arz ederiz.

Recep Karakoçİsim Soyisim :
E-Mail :

Bu yorum : 9 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Sedat MERİÇ

 
Yipranma hakkimizi geri istiyoruzzz
Bu yorum : 9 ay önce yazıldı.
Yorum Sahibi : Barış çamurlu

 
Denizciler listede olan bir çok iş kolundan daha fazla yıpranmayi hak eden çalışanlardır.hakkımızı geri istiyoruz.